Tour Đà Nẵng 1 ngày

Tour đi từ Đà Nẵng đến các điểm tham quan du lịch tại Đà Nẵng và vùng lân cận, có thể đi về trong ngày. Các điểm đến như Huế, Bà Nà, Hội An, Sơn Trà, Bạch Mã, Lăng Cô, Khám phá Đà Nẵng , Cù Lao Chàm, Suối Lương, Suối hoa, Suối Voi, Thánh địa Mỹ Sơn, Thuỷ điện Duy Sơn 2, Tắm Bùn khoáng Phước Nhơn, Hòn kẽm đá dừng, Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh...